วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

.....................บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทีวีบรูพา จำกัด 22/4 ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง เขตวังทองหลาง....................
จ.กรุงเทพฯ 10310 http://www.tvburabha.com/ .............................
กรรมการผู้จัดการ สุทธ์พงษ์ ธรรมวุฒิ ( พี่เช็ค ).........................................
.........................................................TV BURABHA CO., LTD 22/4
............................Soi Ramkhamhaeng 43/1 , Ramkhamhaeng Rd. ,
.........................Wangthonglang District, Bangkok 10310 , Thailand

ไม่มีความคิดเห็น: